Elementy służące kontroli & przeglądom serwisowym IDD-Parts