Warunki dostawy

Warunki dostawy

Witamy w IDD-Parts B.V.
Dziękujemy, że nam zaufałeś. Naszym celem jest budowanie jak najlepszych relacji z naszymi klientami, przy czym podstawą jest wzajemne zaufanie. Dlatego traktujemy Twoje prawa niezwykle poważnie i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby oferowana przez nas jakość, obsługa i cena były jak najbardziej atrakcyjne. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, abyś był dobrze poinformowany i wiedział, czego możesz od nas oczekiwać. Warunki określone poniżej szczegółowo poinformują Cię, czego możesz się spodziewać, składając u nas zamówienie. Kiedy robisz zakupy w naszym sklepie internetowym, akceptujesz i szanujesz nasze zasady, warunki i prawa autorskie w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej i przedmiotów, które sprzedajemy w naszym sklepie internetowym. IDD-Parts chce współpracować z Tobą w uczciwy sposób. Dokładamy wszelkich starań, aby opisać wszystkie przedmioty tak jasno i jednoznacznie, jak to możliwe, w tym poprzez dodanie zdjęć, jeśli to możliwe. IDD-Parts dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wystarczające zapasy oferowanych produktów, aby umożliwić szybką dostawę. Produkty mogą jednak być chwilowo lub na stałe niedostępne. IDD-Parts nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn wynikających z przypadków losowych.

Artykuł 1 Zastosowanie
1.1 Wszystkie oferty produktów i umowy zawarte z IDD-Parts podlegają naszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży (zwanym dalej „Warunkami”). Niniejsze warunki nie mają zastosowania do usług, porad, szkoleń i wynajmu.
1.2 Akceptując nasze oferty produktów lub składając zamówienie, uznaje się, że zaakceptowałeś zastosowanie naszych warunków.
1.3 Produkty obejmują elementy, takie jak części, narzędzia, akcesoria i inne produkty sprzedawane w naszym sklepie internetowym.
1.4 Nasze warunki i umowy podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Wszelkie spory między stronami (IDD-Parts i kupującym) będą kierowane wyłącznie do właściwego sądu w Holandii.
1.5 Odstępstwo od naszych warunków jest możliwe tylko na podstawie pisemnej umowy.
1.6 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem prawomocnej umowy z IDD-Parts.
1.7 IDD-Parts zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny.
1.8 Pełne lub częściowe kopiowanie treści jakichkolwiek pisemnych lub cyfrowych produktów jest zabronione bez pisemnej zgody IDD-Parts.

Artykuł 2 Cena przedmiotów
2.1 Wszystkie oferty IDD-Parts są niezobowiązujące i zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
2.2 Ceny podawane przez IDD-Parts są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
2.3 Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2.4 Ceny obowiązują zgodnie z podanymi w momencie dokonywania zakupu na naszej stronie internetowej. Ewentualna oferta będzie ważna do jej wygaśnięcia.
2.5 IDD-Parts nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek cła importowe lub celne należne za zamówienia wysyłane do krajów innych niż Holandia. Takie cła będą płacone przez kupującego i są obliczane przez organy celne w danym kraju

Artykuł 3 Procedura składania zamówień
3.1 Zamawiasz żądane produkty i ilości w naszym sklepie internetowym.
3.2 Warunki dostawy są takie, że płatność zostanie dokonana z góry, przy składaniu zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.
3.3 Zamówienie jest zwykle wysyłane w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia. Wysyłka odbywa się na ryzyko kupującego.
3.4 Zamówienia można składać także bezpośrednio - pocztą elektroniczną (tj. bez pośrednictwa sklepu internetowego). Zamówione produkty zostaną wysłane do Ciebie pocztą lub przesyłką kurierską. Możesz również odebrać zamówienie z naszego magazynu w Barneveld.
3.5 Opłaty za wysyłkę są obliczane na podstawie wagi, patrz także sekcja „Przesyłka” na naszej stronie internetowej.
3.6 Przed złożeniem zamówienia sprawdź, czy podałeś wszystko poprawnie i kompletnie, a następnie wyślij zamówienie.

Artykuł 4 Płatność
4.1 Jeśli chcesz złożyć zamówienie i zapłacić inną metodą płatności, skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres info@iddparts.nl. Jeśli zaoferowano Ci możliwość płatności na konto, należy ją dokonać w ciągu 8 dni. Nie ma minimalnej kwoty zamówienia.
4.2 W przypadku opóźnienia w płatności IDD-Parts ma prawo do zawieszenia lub rozwiązania danej umowy (zamówienia).
4.3 Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni IDD-Parts do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Od tego dnia zostaną naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 1% należnej kwoty miesięcznie. Jeśli zapłacisz po otrzymaniu przypomnienia od IDD-Parts, zostaniesz obciążony opłatą administracyjną w wysokości 20 €. IDD-Parts ma prawo przekazać roszczenie osobom trzecim w celu jego windykacji. W takim przypadku zostaną Państwo również obciążeni opłatami windykacyjnymi, które wynoszą co najmniej 20% zaległej kwoty. IDD-Parts zastrzega sobie prawo do zażądania, rzeczywistych kosztów związanych z windykacją pozasądową.

Artykuł 5 Dostawa przesyłek
5.1 Zamówienie zostanie dostarczone tak szybko, jak to możliwe po potwierdzeniu płatności.
5.2 Następnie zamówienie jest zazwyczaj wysyłane w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia. Wyjątki od tego są możliwe i zależą częściowo od dostępności danego produktu. Z podanych powyżej terminów dostaw nie można wywodzić żadnych praw. IDD-Parts nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą IDD-Parts, takimi jak wojna, terroryzm, akcje protestacyjne, problemy z łańcuchem dostaw, rozporządzenia rządowe, klęski żywiołowe i tym podobne. W przypadkach losowych, gdy dostawa w terminie okaże się niemożliwa, kupujący zostanie o tym powiadomiony. Jeśli IDD-Parts nie może zagwarantować dostawy w rozsądnym terminie, kupujący będzie upoważniony do anulowania zamówienia. Wszelkie dokonane płatności zostaną wówczas zwrócone.
5.3 Przy zamówieniu otrzymasz fakturę z VAT.
5.4 Jeśli zamówiłeś wiele artykułów, możesz je zgrupować lub wysłać osobno. IDD-Parts zdecyduje o najlepszej opcji wysyłki.
5.5 IDD-Parts zastrzega sobie prawo do angażowania osób trzecich w celu wykonania Państwa zamówienia (zamówień).
5.6 Własność przedmiotów zostanie przeniesiona po zapłaceniu należnej kwoty. Ryzyko związane z przedmiotami zostanie przeniesione na Ciebie w momencie dostawy. Dostawy realizowane są z magazynu.
5.7 Czas dostawy i koszty wysyłki: W sekcji „Przesyłka” na naszej stronie internetowej podajemy szacunkowy czas dostawy i koszty wysyłki zamówienia.

Artykuł 6 Reklamacje i odpowiedzialność
6.1 Po dostarczeniu zamówienia należy je natychmiast sprawdzić. Jeśli dostarczony przedmiot lub przedmioty nie są zgodne z zamówieniem, masz 3 dni robocze, aby nas o tym powiadomić.
6.2 Jeśli okaże się, że dostawa nie jest zgodna z zamówieniem, wymienimy przedmiot lub przedmioty na zamówione przez Ciebie. Należy zwrócić omyłkowo dostarczony przedmiot lub przedmioty do IDD-Parts, chyba że uzgodniono inaczej. Pokryjemy koszty zwrotnej wysyłki błędnej paczki.
6.3 Zgodnie z holenderskimi przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość, masz prawo zwrócić nam produkty w ciągu 7 dni, jeśli nie spełniają Twoich oczekiwań, bez konieczności podania przyczyny. Wszelkie koszty związane z takim zwrotem będą w tym przypadku pokrywane przez Ciebie. Zwracane przedmioty muszą być nieuszkodzone i nieużywane oraz być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i ewentualnej folii ochronnej. Koszty wysyłki będą pokrywane przez Ciebie.
6.4 Zwroty przedmiotów uszkodzonych w transporcie lub uszkodzonych z innych powodów, za które nie odpowiadamy, nie będą przyjmowane ani zwracane, patrz p.5.6.
6.5 Chociaż zapewniamy właściwe opakowanie i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec uszkodzeniom, nie możemy dać żadnych gwarancji.
6.6 Nie możemy w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za korzystanie przez kupującego z produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym i możliwe konsekwencje tego. Narzędzia zawierają nasze ostrzeżenia dotyczące ryzyka związanego z używaniem tych narzędzi. Narzędzia mają ostre krawędzie i mogą powodować obrażenia. Nigdy nie zostawiaj narzędzi bez nadzoru i przechowuj je bezpiecznie po użyciu. Trzymaj narzędzia z dala od dzieci.
6.7 Jeśli zdecydujesz się skorzystać z prawa do zwrotu rzeczy, będziesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od otrzymania przez nas przesyłki z powrotem, pod warunkiem, że przedmiot nie jest uszkodzony, nie był używany i został zwrócony w swoim oryginalne opakowanie i ewentualnie folia ochronna. Nie obejmuje to poniesionych przez nas kosztów wysyłki.
6.8 IDD-Parts nie ponosi odpowiedzialności za siłę wyższą.

Artykuł 7 Ostrzeżenia ogólne
Aby zapewnić bezpieczną instalację, użytkowanie i konserwację naszych produktów, należy podjąć szereg środków ostrożności. Dla bezpieczeństwa każdego należy przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji zawartych w instrukcji produktu i instrukcji instalacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą. Nasze produkty mogą być instalowane i konserwowane tylko przez doświadczonych, odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów systemów bram przemysłowych i doków. Dlatego nasze materiały nie nadają się do użytku przez majsterkowiczów i inżynierów-praktykantów.

Artykuł 8 Gwarancja
IDD-Parts dokłada wszelkich starań, aby dostawy były w 100% zgodne z zamówieniem. Jeśli jednak zdarzy się błąd, zostanie poprawiony tak szybko, jak to możliwe, aby zminimalizować niedogodności dla Ciebie i użytkownika. Dlatego ważne jest, aby powiadomić nas o wszelkich wykrytych niedociągnięciach (podając numer artykułu) i dać nam możliwość zaproponowania odpowiedniego rozwiązania. IDD-Parts zwróci koszty poniesione przez osoby trzecie tylko wtedy, gdy wyrazimy uprzednią zgodę na te wydatki. Ewentualny zwrot kosztów będzie zawsze oparty na rzeczywistych stawkach i odległościach do podróży nie dłuższych niż jedna godzina.

Artykuł 9 Postanowienie końcowe
Niniejsze warunki dostaw wchodzą w życie 1 lutego 2010 r. IDD-Parts B.V. jest zarejestrowana w Izbie Handlowej Holandii Wschodniej pod numerem 08217619.

Koszyk zakupów